کارناوال رزیه

یادداشت های روزانه . در خواندن اراجیف بنده خطر ابتلا به افسردگی وجود دارد . لطفن مراقب سلامت روانی خود باشید!

کارناوال رزیه

یادداشت های روزانه . در خواندن اراجیف بنده خطر ابتلا به افسردگی وجود دارد . لطفن مراقب سلامت روانی خود باشید!

یادداشت هایی همراه با غرغر و شکوه و گلایه
... تب و هذیان
و جیغ و جادوی کلمات
و گاهی شادی هایی که این روزها دور از دسترس اند .
آدم های این جا آمیخته ای از تخیل و واقعیت اند .
گفته ها و شنیده ها و مشاهدات نویسنده که آن هذیانی که پیشتر گفتم روی بازتاب آن ها موثرند .

طبقه بندی موضوعی
پیوندهای روزانه

من :

خیلی بچه است .

زود بغض می کند .

زود گریه اش می گیرد .

زود باور می کند .

زود گول می خورد .

در چهل سالگی اندازه ی یک جوان هفده ساله دنیا را می فهمد .

اما به همان اندازه ی جوانی عاشق است .

عاشق دوست خوب

کتاب خوب

دفتر خط دار

مداد رنگی ، خودکار از همه رنگش ، خودنویس

خط ثلث ، نسخ و باید گفت عروس خطوط جهان نستعلیق

نقاشی از هر نوع آن

"من" می تواند پا به پای زنی که ویار دارد

آلو جنگلی بخورد

در چله ی زمستان هوس توت فرنگی کند

حتی گوجه سبز

و دور از چشم دیگران خاک بخورد ، خاک باران خورده

این من موجود بسیار عجیبی ست !

با صدای تار مدهوش می شود

با سنتور و تنبک و کمانچه سرمست

و با دف به رقص سماع برمی خیزد

و در تمام این مدت اشک از گوشه چشمانش پاک نمی شود

اما با تمام این اوصاف سعی می کند ادای یک مرد سبیل کلفت چهل ساله را دربیاورد .

لطفن از "من" نترسید "من" لولوخورخوره نیست !

به همین " مهر و ماه " قسم !!!